Xem ngày tốt trong mon để tiến hành những việc đặc biệt như cưới hỏi, khai trương, tải nhà, download xe,... Là nét truyền thống có từ xa xưa của người Việt. Vậy bạn đã biết các ngày đẹp nhất tháng 9 trong thời gian 2024 chưa? nếu như chưa thì nên cùng Điện thiết bị Chợ Lớn tò mò qua bài viết sau trên đây để chuẩn bị thật tốt cho dự tính tương lai nhé!


Dưới đó là tổng hợp các ngày xuất sắc trong tháng 9 dương kế hoạch năm 2024 và những tuổi hợp:

Ngày xuất sắc tháng 9 dương kế hoạch 2024

Tuổi hợp

Ngày 2/9 dương lịch

- nhằm mục đích ngày 30/7 âm lịch

Tý, Tỵ, Thân

Ngày 4/9 dương lịch

- nhằm mục đích ngày 2/8 âm lịch

Dần, Mão, Ngọ

Ngày 11/9 dương lịch 

- nhằm mục đích ngày 9/8 âm lịch

Tý, Mão, Hợi

Ngày 12/9 dương lịch

- nhằm mục đích ngày 10/8 âm lịch

Sửu, Thân, Dậu

Ngày 14/9 dương lịch

- nhằm mục tiêu ngày 12/8 âm lịch

Tý, Mão, Thân

Ngày 16/9 dương lịch

- nhằm ngày 14/8 âm lịch

Tý, Tỵ, Thân

Ngày 18/9 dương lịch

- nhằm mục tiêu ngày 16/8 âm lịch

Tuất, Ngọ, Mùi

Ngày 20/9 dương lịch

- nhằm ngày 18/8 âm lịch

Tý, Tỵ, Thìn

Ngày 22/9 dương lịch

- nhằm mục tiêu ngày 20/8 âm lịch

Tý, Tỵ, Ngọ

Ngày 23/9 dương lịch

- nhằm mục tiêu ngày 21/8 âm lịch

Mão, Dần, Ngọ

Ngày 24/9 dương lịch

- nhằm mục đích ngày 22/8 âm lịch

Tý, Tỵ, Thân

Ngày 26/9 dương lịch

- nhằm ngày 24/8 âm lịch

Mão, Ngọ, Dần

Ngày 28/9 dương lịch

- nhằm mục đích ngày 26/8 âm lịch

Tý, Tỵ, Thân

Ngày 30/9 dương lịch

- nhằm mục tiêu ngày 28/8 âm lịch

Mão, Dần, Ngọ

 


1.2. Tìm hiểu thêm những ngày tốt tháng 9 âm kế hoạch năm 2024


Xem những ngày rất đẹp tháng 9 âm lịch năm 2024 cùng tuổi thích hợp như sau:

Ngày tốt tháng 9 âm kế hoạch 2024

Tuổi hợp

Ngày 1/9 âm lịch

- nhằm mục tiêu ngày Ngày 3/10 dương lịch.

Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 9 năm 2023 để khai trương

Tý, Thìn, Tỵ

Ngày 10/9 âm lịch

- nhằm mục đích ngày 12/10 dương lịch

Tý, Ngọ, Tỵ

Ngày 11/9 âm lịch

- nhằm ngày 13/10 dương lịch

Ngọ, Mão, Dần

Ngày 12/9 âm lịch

- nhằm ngày 14/10 dương lịch

Tý, Tỵ, Thân

Ngày 17/9 âm lịch

- nhằm mục tiêu ngày 19/10 dương lịch

Mão, Dần, Ngọ

Ngày 24/9 âm lịch

- nhằm mục tiêu ngày 26/10 dương lịch

Mão, Dần, Ngọ

Ngày 26/9 âm lịch

- nhằm mục đích ngày 28/10 dương lịch

Tý, Tỵ, Thân

Ngày 28/9 âm lịch

- nhằm mục đích ngày 30/10 dương lịch

Mão, Dần, Ngọ

Ngày 29/9 âm lịch

- nhằm mục tiêu ngày 31/10 dương lịch

Mùi, Tuất, Hợi


2. Coi ngày đẹp mắt tháng 9 năm 2024 để khai trương


Nếu bạn đang xuất hiện ý định thành lập khai trương kinh doanh vào thời điểm tháng 9/2024 thì tất cả thể lưu ý đến lựa chọn các ngày đẹp và giờ tốt sau đây nhé:

Ngày giỏi khai trương tháng 9 năm 2024

Giờ tốt

- nhằm mục đích ngày 6/8 âm lịch

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ hương thơm (13h – 15h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ Sửu (1h – 3h)

Giờ Thìn (7h – 9h

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ hương thơm (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ hương thơm (13h – 15h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ Sửu (1h – 3h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ mùi hương (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Sửu (1h – 3h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ mùi (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ mùi hương (13h – 15h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

 

*

Chọn ngày giỏi khai trương góp việc sale phát triển thuận lợi, suôn sẻ.


3. Xem thêm ngày tốt mua xe mon 9 năm 2024


Sau đó là những ngày giỏi để thiết lập xe trong thời điểm tháng 9/2024:

Ngày đẹp download xe tháng 9 năm 2024

Giờ tốt

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ mùi (13h – 15h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ dần dần (3h – 5h)

Giờ Thìn (7h – 10h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ Hợi (21h – 0h)

Giờ Dậu (17h – 20h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Thìn (7h – 9h

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ mùi hương (13h – 15h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ Sửu (1h – 3h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ mùi hương (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ hương thơm (13h – 15h)

Giờ dần (3h – 5h)

Giờ Thìn (7h – 10h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ Hợi (21h – 0h)

Giờ Dậu (17h – 20h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ mùi hương (13h – 15h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

 


4. Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 9 năm 2024


Trong mon 9 năm 2024, nếu như khách hàng có ý định gửi nhà thì có thể tham khảo các ngày xuất sắc sau đây:

Ngày xuất sắc chuyển bên tháng 9 năm 2024

Giờ tốt

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ mùi (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

 

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

 

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

 

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

 

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ mùi hương (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

 

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

 

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ mùi (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

 

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

 

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Dậu (17h – 19h)


5. Khám phá ngày xuất sắc tháng 9 năm 2024 cân xứng cưới xin


Cưới xin là sự kiện quan trọng trong đời người. Nếu đang xuất hiện ý định thành gia lập thất vào tháng 9/2024, bạn cũng có thể tham khảo các ngày xuất sắc sau đây:

Ngày giỏi tháng 9/2024 cân xứng cưới xin

Giờ tốt

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ Sửu (1h – 3h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ Sửu (1h – 3h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ mùi (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ dần dần (3h – 5h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ mùi hương (13h – 15h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ Sửu (1h – 3h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ dần (3h – 5h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ mùi (13h – 15h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ dần dần (3h – 5h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ dần dần (3h – 5h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ Thân (15h – 17h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Hợi (21h – 23h)

Giờ Tý (23h – 1h)

Giờ dần dần (3h – 5h)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ mùi hương (13h – 15h)

Giờ Dậu (17h – 19h)

Giờ Sửu (1h – 3h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Giờ hương thơm (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Giờ Hợi (21h – 23h)

 

*

Để việc cưới xin ra mắt thuận lợi, chúng ta có thể tham khảo những ngày giỏi trong tháng 9/2024.


6. Xem thêm ngày tốt tháng 9 năm 2024 để sinh con


Trên đây là những thông tin về số đông ngày đẹp nhất tháng 9 năm 2024 để khai trương, gửi nhà, download xe, cưới xin cùng sinh con. Hy vọng rất có thể giúp bạn tiến hành dự định tương lai thuận lợi, hầu như chuyện khô cứng thông.

Điện đồ vật Chợ Lớn - Địa chỉ mua sắm và chọn lựa chất lượng, giá tốt cùng rất nhiều ưu đãi rất hấp dẫn

Siêu thị thiết kế bên trong - Điện sản phẩm Chợ khủng là add mua mặt hàng gia dụng, tivi, đồ vật nội thất, trang trí,... Uy tín, unique hàng đầu. Trên đây bảo đảm an toàn cung cung cấp 100% thành phầm chính hãng, nhiều mẫu mã đa dạng và phong phú cùng nút giá xuất sắc và các chương trình ưu đãi cuốn hút dành tặng khách hàng. 

Ngoài ra, khi mua bất kỳ sản phẩm như thế nào tại Điện vật dụng Chợ Lớn, khách hàng hàng trọn vẹn yên trung tâm vối chính sách bảo hành, bảo trì tốt theo đúng quá trình của đơn vị sản xuất và qui định của khôn xiết thị. Không đông đảo vậy, Điện vật dụng Chợ phệ còn áp dụng bề ngoài giao hàng tận nhà nhanh chóng, hỗ trợ khách sản phẩm tại 63 tỉnh thành rất có thể mua hàng dễ dàng dàng, thuận tiện. 

Đến ngay trụ sở Điện sản phẩm công nghệ Chợ lớn gần nhất hoặc truy vấn https://dienmaycholon.vn/ để lựa chọn sản phẩm chất lượng, phù hợp với yêu cầu nhé! 

Vào những dịp tốt sự kiện quan trọng, bài toán chọn ngày tốt tháng lành là vấn đề vô cùng nên thiết. Thuộc Sforum đi kiếm hiểu xem định kỳ Âm tháng 9 năm 2023 - lịch vạn niên tháng 9 ngày như thế nào tốt, ngày như thế nào xấu để định ngày Xuất Hành, Nhập Trạch, Khai Trương đẹp tuyệt vời nhất và hầu hết sự kiện diễn ra trong mon 9 Âm lịch. 

Lịch Âm tháng 9 năm 2023

Dưới đây, là bảng lịch Âm mon 9 năm 2023 tương đối đầy đủ nhất, chúng ta cũng có thể xem tham khảo:

*

Sự kiện theo kế hoạch Âm tháng 9 năm 2023

Trong lịch Âm tháng 9 năm 2023 - kế hoạch vạn niên tháng 9, có tương đối nhiều những sự kiện, tiệc tùng, lễ hội lớn được tổ chức. Dưới đây, là một số trong những những sự kiện lớn vào thời điểm tháng 9 này. Bạn cũng có thể theo dõi để không bỏ qua các sự kiện quan trọng.

Lễ hội Đình Châm Khê (Bắc Ninh)

Lễ hội chọi trâu (Đồ Sơn, Hải Phòng)

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi với cái tên là đấu ngưu. Đây là một trong những tập tục cổ đã có từ vô cùng xa xưa. Với là liên hoan tiệc tùng truyền thống của fan dân vùng hải dương Đồi đánh Hải Phòng. Theo định kỳ Âm tháng 9 năm 2023, lễ hội diễn ra vào ngày 09 mon 08 Âm lịch. Năm 2023, liên hoan chọi trâu đã làm được ghi nhấn là di sản văn hóa truyền thống phi đồ thể quốc gia, được chọn là một trong những trong 15 liên hoan tiệc tùng quốc gia

Lễ hội này biểu hiện được lòng tin thượng võ, mạnh khỏe mẽ, trái cảm của bé dân Đồ Sơn. Tại địa điểm đây thông thường có một câu thành ngữ là “trống hồ hết làng thuộc đánh, thánh đầy đủ làng thuộc thờ” để diễn đạt rằng bạn dân chỗ đây nối sát với tiệc tùng, lễ hội chọi trâu thuộc với việc thờ Thành hoàng làng.

*
Lễn hội chọi trâu thu hút đa số người quan tâm

Lễ hội này không chỉ thể hiện lòng tưởng nhớ, biết ơn đến công ơn của không ít vị thần bảo lãnh và còn giúp duy trì các kỷ cưng cửng của làng xã, ước chúc những chuyến ra biển khơi đều được thuận lợi. Đây là tiệc tùng, lễ hội trong định kỳ Âm mon 9 năm 2023 được tương đối nhiều người ước ao chờ.

Xem thêm: 7 Cách Làm Đẹp Da Mặt Đơn Giản Tại Nhà Đơn Giản Trắng Da, Top 8 Cách Làm Mịn Da Mặt Mà Không Cần Đến Spa

Chính chính vì như thế mà, ngày hội chọi trâu Đồ tô lại càng trở bắt buộc thiêng liêng. Nó có ý nghĩa đặc biệt hơn khi nào hết so với người dân chỗ đây. Tiệc tùng, lễ hội chọi trâu đang trở thành một tục lệ, một tín ngưỡng của tín đồ dân vùng biển khơi Đồ Sơn. Nó được hình thành qua nhiều đời với câu chữ phong phú. Kết hợp cùng với nhiều yếu tố văn hóa dân gian lành mạnh. Tất cả đã tạo ra một nền văn hóa truyền thống cho vùng ven bờ biển Đồ Sơn.

Hội Thị cầu (Bắc Ninh)

Thông qua những chuyển động được tổ chức trong lễ hội sẽ giúp đỡ khơi gợi lòng trường đoản cú hào dân tộc, sự biết ơn, tưởng niệm đến công trạng to lớn của những bậc anh hùng đã bao gồm công gây ra và giữ lại gìn đất nước. Đồng thời, lễ hội còn khiến cho tuyên truyền và giáo dục đào tạo về các truyền thống lịch sử văn hiến giải pháp mạng của làng Thị mong cho mọi thế hệ từ bây giờ và nhỏ cháu tương lai được biết. Tự đó, xây dựng một quê hương ngày càng cải tiến và phát triển và giàu đẹp lên nữa

Tết Katê - dân tộc bản địa Chăm

Lễ hội Kate của dân tộc bản địa người siêng tại khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận. Thường được diễn ra vào ngày một tháng 7 âm kế hoạch hàng năm. Nó rơi vào cảnh khoảng vào cuối tháng 9, thời điểm đầu tháng 10 theo định kỳ dương. Đây là một liên hoan lớn được tổ chức triển khai trong 3 ngày với nhiều chuyển động văn hóa nghệ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc Chăm quánh sắc. Và tiệc tùng này còn được coi là một vào sáu liên hoan tiêu biểu được lựa chọn để phân phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận.

*
Tết Kate của dân tộc Chăm

Katê là một liên hoan tiệc tùng đặc sắc, lâu đời trong lịch Âm mon 9 năm 2023 - kế hoạch vạn niên tháng 9 của người dân tộc bản địa Chăm theo đạo bà-la-môn trên Bình Thuận. Tiệc tùng này có ý nghĩa để tỏ lòng hàm ân những vị thần vẫn phù hộ và ước chúc đến mưa thuận gió hòa, hoa màu được thuận lợi, lứa đôi liên hiệp và vạn vật được sinh sôi nảy nở. Lễ hội không những có sự tham gia của những người chăm ở Bình Thuận. Mà lại tất cả người Chăm sinh hoạt và thao tác ở hồ hết miền tổ quốc số đông trở về chỗ đây để sum vầy và quây quần cùng rất gia đình anh em và fan thân.

Người tham dự không chỉ có được chiêm ngưỡng những vẻ rất đẹp cổ kính của những đền Tháp. Mà còn được tận thưởng một nền nghệ thuật ca múa dân giá chỉ với phong thái độc đáo. Tiệc tùng Kate là 1 sự minh chứng cho biết được sự đa dạng chủng loại và đa dạng nền văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam

Hội thường Kiếp bạc đãi (Hải Dương)

Lễ hội Đền Kiếp bội nghĩa được tổ chức tại Chí Linh, Hải Dương. Xem kế hoạch Âm tháng 9 năm 2023, lễ hội diễn ra từ ngày 15 cho ngày trăng tròn tháng 8 âm định kỳ hàng năm. Đền Kiếp bội nghĩa là vị trí thờ phụng vị Hưng Đạo Vương trần Quốc Tuấn, còn được người dân nước ta gọi là Đức Thánh Cha. Dù diễn ra vào thời điểm giữa tháng 8 âm lịch, mặc dù nhiên, ngay từ đa số đầu ngày đầu của mon 8 người dân ở hầu hết miền non nước đã những đổ về phía trên để thắp hương và tưởng nhờ mang lại công đức của ngài.

*

Lễ hội truyền thống lịch sử Kiếp Bạc là 1 nét văn hóa rực rỡ của tín đồ dân tỉnh thành phố hải dương nói riêng biệt và fan dân khu vực Đồng bằng phía bắc nói chung. Lễ hội không chỉ là nhằm vinh danh và tưởng nhớ đến công đức to lớn của không ít vị anh hùng dân tộc, nhưng mà còn giáo dục về truyền thống cuội nguồn yêu nước, lòng từ hào dân tộc tới những thế hệ người việt Nam.

Lễ hội này đã và đang trở thành một trong những kỳ tiệc tùng lớn của nước ta, say mê sự quan tâm đông đảo của mọi tầng lớp dân chúng cả trong nước với khách du lịch quốc tế.

Xem ngày tốt ngày xấu theo kế hoạch Âm mon 9 năm 2023

Dưới đây là các ngày tốt trong mon 9/2023 này:

Thứ Bảy, Ngày 16 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 2/8 Âm) - Câu Trận Hắc Đạo
Thứ Ba, Ngày 19 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 5/8 Âm) - Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Bảy, Ngày 23 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 9/8 Âm) - Bạch Hổ Hắc Đạo

*
Các ngày tốt, xấu theo kế hoạch Âm mon 9 năm 2023

Ngày Nhập Trạch đẹp vào thời điểm tháng 9 Âm lịch năm 2023

Trong định kỳ Âm mon 9 năm 2023 - định kỳ vạn niên tháng 9, đây là những ngày Nhập Trạch đẹp:

Thứ Hai, Ngày 4 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 20/7 Âm) - Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm, Ngày 7 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 23/7 Âm) - Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Hai, Ngày 11 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 27/7 Âm) - Thiên Lao Hắc Đạo
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 3/8 Âm) - Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 5/8 Âm) - Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 9/8 Âm) - Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 15/8 Âm) - Thanh Long Hoàng Đạo

*

Ngày lên đường đẹp theo lịch Âm mon 9 năm 2023

Khi xem định kỳ âm tháng 9 năm 2023, dưới đấy là những ngày căn nguyên đẹp:

Thứ Ba, Ngày 5 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 21/7 Âm) - Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Tư, Ngày 6 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 22/7 Âm) - Chu tước Hắc Đạo
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 5/8 Âm) - Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 8/8 Âm) - Bảo quang Hoàng Đạo
Thứ Ba, Ngày 26 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 12/8 Âm) - Huyền Vũ Hắc Đạo

*

Ngày mở bán khai trương đẹp theo định kỳ Âm vào tháng 9 năm 2023

Theo kế hoạch âm mon 9 năm 2023 - kế hoạch vạn niên mon 9, dưới đây là những ngày khai trương mở bán đẹp:

Thứ Sáu, ngày một tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 17/7 Âm) - bốn Mệnh Hoàng Đạo
Chủ Nhật, Ngày 3 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 19/7 Âm) - Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 23/7 Âm) - Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Sáu, Ngày 8 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 24/7 Âm) - Bảo quang đãng Hoàng Đạo
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 29/7 Âm) - tứ Mệnh Hoàng Đạo
Chủ Nhật, Ngày 17 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 3/8 Âm) - Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Hai, Ngày 18 tháng 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 4/8 Âm) - Minh Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật, Ngày 24 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 10/8 Âm) - Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu, Ngày 29 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 15/8 Âm) - Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Bảy, Ngày 30 mon 9 năm 2023 (Nhằm ngày: 16/8 Âm) - Minh Đường Hoàng Đạo

*
Chọn ngày khai trương đẹp trong tháng 9 Âm lịch

Tạm kết

Trên đây, là toàn bộ những thông tin về sự kiện mập và các ngày đẹp, ngày lành mang đến những chuyển động quan trọng vào lịch âm mon 9 năm 2023 - định kỳ vạn niên mon 9. Mong rằng những thông tin mà SForum share sẽ thật sự hữu ích đối với bạn.